Select Page

Ionic-sovelluksen (PWA) hostaaminen Firebasessa

Tässä ohjeessa oletetaan, että olet onnistunut luomaan toimivan projektin Ionicilla, tässä tutoriaalissa se laitetaan Firebaseen, joka mahdollistaa sovelluksen jakelun ympäri internettiä ilmaiseksi. Julkaise sovellus Firebaseen PWA:na, ja asioiden muuttumisen tehtyä...

WordPressin asentaminen SSH:n yli

ssh kayttajatunnus@207.154.235.7 cd /var/www/html/ mkdir mmtesimerkki cd mmtesimerkki wget https://wordpress.org/latest.tar.gz tar -xzvf latest.tar.gz sudo usermod -aG www-data $USER mv wordpress/* . && rm -rf wordpress/ sudo chown -R www-data:www-data...

MySQL-tietokannan luominen

MySQL-tietokannan luominen onnistuu seuraavilla komennoilla: ssh kayttajatunnuksesi@207.154.235.7 sudo mysql CREATE USER ‘esimkayttaja’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘seiffipassu’; GRANT ALL PRIVILEGES ON esimtietokanta.* TO...

Heippa Ionic (React-toteutus)

Tässä ohjeessa oletetaan, että sinulla on jo Node asennettuna. Asenna Ionic seuraavalla komennolla. Alla oleva komento tulee ajaa Ubuntun terminaaliemulaattorissa, mutta mikäli käytät Windowsia, komento pitää ajaa Windowsin valikoista löytyvässä Node-terminaalissa ja...