Select Page

Ionic-sovelluksen (PWA) hostaaminen Firebasessa

Tässä ohjeessa oletetaan, että olet onnistunut luomaan toimivan projektin Ionicilla, tässä tutoriaalissa se laitetaan Firebaseen, joka mahdollistaa sovelluksen jakelun ympäri internettiä ilmaiseksi. Julkaise sovellus Firebaseen PWA:na, ja asioiden muuttumisen tehtyä...

WordPressin asentaminen SSH:n yli

ssh kayttajatunnus@207.154.235.7 cd /var/www/html/ mkdir mmtesimerkki cd mmtesimerkki wget https://wordpress.org/latest.tar.gz tar -xzvf latest.tar.gz sudo usermod -aG www-data $USER mv wordpress/* . && rm -rf wordpress/ sudo chown -R www-data:www-data...

MySQL-tietokannan luominen

MySQL-tietokannan luominen onnistuu seuraavilla komennoilla: ssh kayttajatunnuksesi@207.154.235.7 sudo mysql CREATE USER ‘esimkayttaja’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘seiffipassu’; GRANT ALL PRIVILEGES ON esimtietokanta.* TO...